Betaling / Frysning / Oppsigelse


Hva betaler jeg for når jeg melder meg inn / sier opp?

Innmelding:

Det er det samme når du melder deg inn, du betaler for resten av måneden i tillegg til neste måned.  Har du tegnet avtalgiro, trekker Spenst deg fra kontoen den 20. hver måned. Har du ikke tegnet avtalegiro vil du motta papirfaktura i posten med fakturagebyr kr 40.

Oppsigelse:

Når du sier opp avtalen din, har du en måned oppsigelses frist. Regnet fra første månedsskifte etter dato for oppsigelse. Siste innbetaling vil alltid være for måneden etter du sier opp. Du kan selvfølgelig trene ut hele oppsigelsesmåneden.

Hvorfor får jeg faktura/purring når jeg har avtalegiro?

Ved innmelding fyller du ut et skjema vedr opprettelse av AvtaleGiro, som Spenst sender videre til din bank. Det tar mellom 5 og 50 dager før en AvtaleGiro er registrert i banken. Så snart Spenst får beskjed fra din bank om at avtalen er aktivert, vil vi foreta trekk den 20 hver måned.

Dersom din avtale er aktivert i banken og du allikevel mottar faktura, kan dette skyldes følgende:

Avtalen var ikke aktiviert i vårt system da vi sendte inn trekk for kommende måned. (Trekk som blir foretatt den 20. hver måned sendes fra Spenst til banken ca. den 4. i samme måned som belastningen skal utføres).

Du har selv stoppet AvtaleGiroen.

Du har byttet bank, i disse tilfellene må det opprettes en ny Avtalegiro

Dersom du mottar en purring/betalingspåminnelse fra CrediCare, skyldes dette sannsynligvis at det ikke var dekning på konto den 20. når trekket ble foretatt. Mottar du en purring, sjekk kontoutskrift om måneden purringen gjelder for er betalt. Er du fortsatt usikker på om den skal betales eller ikke, kontakt Spenst for mer informasjon.

Når kan jeg fryse medlemskapet mitt?

Frys av medlemskontrakt: Avtalen kan fryses hvis det er spesielle behov for det som nevnt nedenfor. Frys kan gis etter at en søknad er utfylt og godkjent av administrasjonen hos Spenst. Søknadsskjema må utfylles ved personlig oppmøte i resepsjonen. Frys må være fastsatt og godkjent på forhånd og årsak skal dokumenteres. Frys av kontraktsperioden gjelder fra ønsket dato og minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Frys gjøres i hele måneder. Du må fryse før 5. i måneden hvis du ønsker å unngå å betale medlemsavgift samme måned. Du vil uansett få betalingsopphold tilsvarende lengden på frys. Frys er ikke godkjent før du mottar bekreftelse skriftlig eller pr SMS på frys fra senteret (mottas innen 14 dager etter at søknaden er levert).

En kontrakt kan fryses ved:

Dokumentert sykdom / skade som gjør at man ikke kan trene.

Svangerskap

Ute stasjonering i jobb / studier

De antall måneder som bevilges med frys gir tilsvarende fritak for betaling.


Spenst Tønsberg
Slagenveien 16
3110 Tønsberg
Tlf. 465 03 135
E-post tonsberg@spenst.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern